top of page
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
tenåringer

HVA VI KAN TILBY

GRUPPER

Vi arrangerer workshops for ungdom der vi legger vekt på å inkludere dem som ressurser. I disse samtalene oppfordrer vi ungdommene til å dele sine behov, utfordringer, målsettinger og erfaringer.

EN TIL EN

Gjennom en-til-en-samtaler identifiserer vi den enkelte ungdommens unike styrker, behov og målsettinger. Vi utarbeider skreddersydde løsninger innen coaching og mentoring.

FOREDRAG

Våre foredrag har som mål å bevisstgjøre ungdom, foreldre og samfunnsaktører om ulike utfordringer, inkludert gjengmiljø, mobbing, diskriminering, kultur og skam. Vi tilbyr også veiledning og strategier i disse foredragene.

VÅRE REFERANSER

“All that is valuable in human society

depends upon the opportunity for

development accorded the individual”

Albert Einstein

Klar for å bli en del av felleskapet?

Du er helt super!

bottom of page